Partnerstvo so SV MAB

V zmysle tvorby spolupráce medzi SV MAB a jeho partnermi boli uzatvorené zmluvy o spolupráci, ktorých predmetom je spolupráca zmlvných strán pri aktivitách zamraných na výskumné a vzdelávacie aktivity v rámci Programu UNESCO Človek a biosféra.
 
Partneri:
 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk