Medzinárodná spolupráca

EUROMAB

SV MAB MAB je aktívnym členom EuroMAB. EuroMAB je najväčšou a najstaršou sieťou UNESCO Programu Človek a biosféra, ktorá zahŕňa členské štáty Európy a Severnej Ameriky (celkom 52 krajín).

Pravidelné stretnutia siete EuroMAB spájajú národné výbory MAB. Konajú sa takmer každé dva roky od roku 1986.  EuroMAB zdieľa osvedčené postupy, dobrú prax v biosférických rezerváciách a rozširuje informácie na regionálnej úrovni.

Posledné zasadnutie EuroMABu prebehlo v apríli 2019 v Dubline.

Pracovná cesta v Biosférických rezerváciách Durínsky les a Rhon

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk