Stráž prírody

 

Národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska majú ustanovenú stráž prírody. Ide o profesionálnych strážcov a dobrovoľných členov stráže prírody, ktorí vykonávajú kontrolu a ochranu chráneného územia.

V prípade vášho záujmu stať sa členom stráže prírody kontaktujte Správu CHKO Poľana.

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk