Rekonštrukcia NCH Poľana – Kyslinky – Poľana

 

TS: Náučný chodník Poľana – Kyslinky – Poľana je zrekonštruovaný vďaka spolupráci Správy CHKO Poľana a štátneho podniku Lesy SR, Odštepný závod Kriváň

Spolupráca medzi Správou CHKO Poľana a Odštepným závodom Kriváň vyústila do rekonštrukcie náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana. Na trase náučného chodníka sa návštevníci oboznámia s prírodnými hodnotami Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Na 20 informačných paneloch sú informácie venované geológii a geomorfológii, lesným drevinám, maloplošných chráneným územiam, využívaniu územia, vtáctvu, prírodným lesom, mokradiam, bezstavovcom, živočíchom, lesom, nelesným spoločenstvám, vodstvu, poľovníctvu a Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana.

Nástup na náučný chodník je v blízkosti Lesnej správy Kyslinky, približne 9 km od obce Hrochoť. Chodník má dva okruhy. Dlhší okruh má 17 zastávok v dĺžke 17 km, východisková aj konečná zastávka je v Kyslinkách. Vedie po značených turistických chodníkoch. Z Kysliniek pokračuje na Dudáš, ďalej na Priehybinu a odtiaľ na Zadnú Poľanu. Z nej je potrebné sa vrátiť smerom k Horskému hotelu Poľana na Prednej Poľane. Odtiaľ trasa pokračuje západným smerom popod Drábovku a dolu do Kysliniek.

Kratší a pohodlnejší okruh približne 8,5 km odbočuje pri tretej zastávke z Dolnej Zálomskej po asfaltovej ceste na Príslopy, potom dolu po trase dlhšieho okruhu (po žltej turistickej značke) do Kysliniek.

v tomto roku si pripomíname 15-te výročie od vytvorenia náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana, ktorý v r. 1998 vytvorili pracovníci Správy CHKO Poľana.

LESY SR, š. p. v nasledujúcich mesiacoch zrekonštruujú na území CHKO Poľana viac ako tri desiatky studničiek, obnovia takmer 60 kilometrov lesných chodníkov pre zver a postavia 41 kŕmnych zariadení pre zver. S týmito aj ďalšími aktivitami počíta medzinárodný projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“, v rámci ktorého bola podporená aj rekonštrukcia náučného chodníka v rámci tohto projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 737 363,50 EUR z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Želáme všetkým návštevníkom Chránenej krajinnej oblasti Poľana veľa príjemných zážitkov.

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk