Pracovné skupiny

V rámci činnosti Koordinačnej rady BR Poľana boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré riešia čiastkové ciele BR Poľana. Na základe uznesenia členov KR bola vytvorená:

Pracovná skupina pre veľké šelmy - skupina rieši problematiku manažmentu medveďa hnedého a vlka dravého. V pracovnej skupine sú zástupcovia: Lesy SR - OZ Kriváň, OZ Čierny Balog, S-CHKO-BR Poľana, Agrosev s. r. o., Lesoochranárske zoskupenie VLK, Obecné lesy Ľubietová, Mesto Detva, Mesto Hriňová, Obec Hrochoť, Okresný úrad Zvolen, Okresný úrad Banská Bystrica, Urbárska spoločnosť Detva, PD Hrochoť, PD Očová, PD Bukovi Strelníky, RD Očová, Predseda KR BR Poľana, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, UMB Banská Bystrica, JHR Hriňová

Zápis 29. 1. 2015.pdf (209859)

Zápis 5. 5. 2015.pdf (31410)

 

Pracovná skupina pre rozvoj cestovného ruchu - náplňou skupiny sú mäkké investičné rozvojové projekty v oblasti turizmu, propagácia územia, tvorba koncepcie a akčného plánu CR v Podpoľaní. Predsedom skupiny je Ing. Ján Ľupták. Členmi skupiny sú zástupcovia organizácií: MAS Podpoľanie, S-CHKO-BR Poľana, OZ Kriváň, R. Malatinec, Mesto Detva, Mesto Hriňová, SACR, J. Krnáč (predseda KR), OZ PRONATUR, Masarykov dvor

 

Zápis12.2.2015.pdf (  274048)
Zápis 26. 3. 2015.pdf (22,4 kB)

 

  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v BR Poľan  a  

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk