Prírodná rezervácia Pri Bútľavke

09.12.2010 10:00

Prírodná rezervácia Pri Bútľavke vyhlásená v roku 1993 s výmerou 21 ha predstavuje zachované územie s pôvodným drevinovým zložením dopĺňané skalnými útvarmi a skalnými stenami. Vzácnosť územia dopĺňa ojedinelý výskyt tisu.

 

Územie nie je turisticky sprístupnené.

Prírodná rezervácia Pri Bútľavke, foto: P. Potocký 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk