Prírodná rezervácia Mačinová

09.12.2010 10:01

Prírodná rezervácia Mačinová, na výmere 4,86 ha predstavu­je typický príklad blokoviska až suťoviska, ktoré vzniklo na okraji lávového prúdu a je charakteristické pre územie vulkanické­ho pôvodu. Lesné spoločenstvá prechádzajú až do bezlesnej kamen­nej suti. Vyhlásená v roku 1993.

 

Okrajom rezervácie prechádza lesná cesta.

 

Prírodná rezervácia Mačinová, foto: P. Potocký

 

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk