Prírodná pamiatka Zolniansky lahar

24.07.2012 09:49

PP Zolniansky lahar (0,32 ha) predstavuje ukážku sopečného bahenného prúdu – laharu z obdobia neogénu, z času hlavných erupcií neďalekého stratovulkánu Poľana.

 

Hranicou chráneného územia vedie turistický chodník (zelená značka) vedúci na Sliač, z ktorého je skalná stena viditeľná.

 

Prírodná pamiatka Zolniansky lahar 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk