Ponukový list

09.08.2011 12:56

Milí priatelia, obdivovatelia a návštevníci prírody,
prinášame Vám možnosť sprevádzania exkurzií v chránených územiach v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana.

Príroda okolo nás ponúka veľké možnosti, ako stráviť voľný čas a spoznať jej rastlinstvo, živočíšstvo, geologické a geomorfologické javy. Najcennejšie časti chráni Slovenská republika prostredníctvom chránených území. Niektoré z nich Vás pozývame navštíviť. Počas exkurzií Vám naši pracovníci poskytnú komplexné, odborné a aktuálne informácie o konkrétnom území.

Všeobecne platí:
• trvanie exkurzie je do 8 hodín.
• maximálny počet účastníkov je 45
• dopravu si zabezpečuje objednávateľ
• poplatok za sprevádzanie exkurzie je podľa aktuálneho cenníka


Sprevádzané exkurzie:

Maloplošné chránené územia
Okres Zvolen: NPR Boky, CHA Gavurky
Okres Detva: NPR Zadná Poľana, NPP Vodopád Bystrého potoka, PR Príslopy
Okres Banská Bystrica: NPR Badínsky prales, PP Králická tiesňava, PP Kremenia, NPR Svrčinník, NPR Plavno, PR Pavelcovo
Okres Brezno: NPR Dobročský prales, PP Predajnianske vodopády, CHA Meandre Kamenistého potoka

Náučné chodníky, lokality
Okres Zvolen: Boky, Pustý hrad, Údolím Slatiny
Okres Detva: Kyslinky – Poľana – Kyslinky, Kalamárka
Okres Banská Bystrica: Mičínske travertíny

Trasy v okolí Zvolena
Zlatý potok – Bakova jama – Sliač
Môťová
Poštárka – Kováčová
Zvolen - Kráľová - Sekier, hájovňa

Tešíme sa na stretnutie s Vami a dúfame, že spolu strávime príjemné chvíle.

Spresnenie požiadaviek a objednávky:
Správa CHKO Poľana, Hurbanova 20, 960 01 Zvolen
+421 45 5334 834, chkopo@sopsr.sk

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk