Národná prírodná rezervácia Mláčik

16.02.2011 15:09

NPR Mláčik (147,20 ha) vyhlásená v roku 1982 na ochranu zachovaných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev jedľovo-bukového vegetačného stupňa, s výskytom lesných mokradí s jelšou a ďalšími fytocenologicky významnými druhmi v nadmorskej výške 690 - 960 m n.m.


Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Železná Breznica, Sliač
Katastrálne územie: Železná Breznica, Rybáre
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

 

Rezervácia Mláčik je verejnosti prístupná prostredníctvom turistického chodníka (zelená značka).


 

Národná prírodná rezervácia Mláčik

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk