Národná prírodná rezervácia Badínsky prales

16.02.2011 15:03

NPR Badínsky prales (30,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so zastúpením všetkých troch základných vývojových štádií európskych pralesov (dorastanie, optimum, rozpad).


Lokalizácia

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Badín
Katastrálne územie: Badín

Príslušnosť k VCHÚ:  Nie je súčasťou VCHÚ

 

Vstup do Badínskeho ptralesa je z dôvodu jeho ochrany povolený len v rámci exkurzií za účasti pracovníkov ochrany prírody (Správa CHKO Poľana).

 

Národná prírodná rezervácia Badínsky prales, foto: I. Rybár, P. Potocký

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk