Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny

18.07.2012 10:00

NPP Mičinské travertíny (3,83 ha) predstavuje v rámci Slovenska ojedinelú, činnosťou človeka málo narušenú lokalitu rozptýleného prameniska s travertínovými kopami. Tvorba travertínov prebieha aj v súčasnosti.

 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Čerín
Katastrálne územie: Čerín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

 

Mičinské travertíny sú verejnosti prístupné od cesty medzi obcami Dolná Mičiná a Čerín. Lokalita sa niekedy uvádza ako náučný chodník, keďže pri vývere minerálnej vody je umiestnený informačný panel a okolo travertínových kôp je vytvorený drevený chodník.

 

Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk