Národná prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa

24.07.2012 12:50

NPP Harmanecká jaskyňa predstavuje typ pôvodného, zachovaného a mimoriadne rozsiahleho podzemného systému s nezmenenou mikroklímou a stabilným vodným režimom. Nachádza sa v krasovej oblasti Veľkej Fatry, v horskom hrebeni Kotolnica. Jaskyňa bola objavená Michalom Bacúrikom v r. 1932 a sprístupnená v r. 1950.

 

Lokalizácia

Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Obec: Harmanec

Katastrálne územie: Harmanec

Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

 

 

K Harmaneckej jaskyni vedie náučný chodník.

Viac na stránke Správy slovenských jaskýň.

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk