Chránený areál Meandre Kamenistého potoka

04.01.2011 15:13

Chránený areál Meandre Kamenistého potoka predstavuje prirodzene meandrujúci tok, ktorým možno dokladovať a študovať tvorbu a dynamiku meandrov.

 

Kamenistou dolinou popri CHA Meandre Kamenistého potoka prechádza cyklotrasa Okruh okolo Poľany.

 

CHA Meandre Kamenistého potoka

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk