Potulky Kamenistou dolinou

Prvý októbrový deň sme využili so žiakmi na ďalší vzdelávací - zážitkový pobyt v Biosférickej rezervácii Poľana. V rámci programu o pastierstve a ovčiarstve v regióne sme navštívili gazdovstvo Marekov dvor. Životný príbeh rodiny Marekovcov a ich vzťah k tomuto regiónu nás zaujal, poučil, ale aj zabavil. Každý z nás si odniesol domov malý suvenír - poučenie o pokore, poctivej tvrdej práci, návod ako žiť v skromných podmienkach a aj napriek tomu byť svetový. Návštevu sme zakončili v rozprávkovom prostredí CHA Meandre Kamenistého potoka, kde sme sa učili o vode a jej tajomstvách, histórii ovčiarstva v regióne a jeho význame pre prírodu.

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk