Kontakty 

Štátna ochrana prírody SR
Správa CHKO Poľana
J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834
chkopolana@sopsr.sk

GPS: 48°34,564´N, 19°8,698´E
 

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
riaditeľka správy CHKO Poľana
vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
mobil: +421 903 298 301
tel: +421 (0)45 533 48 34
 

 

Ing. Anna Bariaková
environmentálna výchova - materská dovolenka
anna.bariakova@sopsr.sk

tel: +421 (0)45 533 48 34

 

Ján Bariak
strážca
jan.bariak@sopsr.sk
mobil: +421 903 298 302
tel: +421 (0)45 533 48 34
 

 

Ing. Vladimír Hrúz
zoológ
vladimir.hruz@sopsr.sk
mobil: +421 911 390 197
tel: +421 (0)45 533 48 34
 

 

Ing. Miroslav Jarný
krajinár
miroslav.jarny@sopsr.sk
mobil: +421 903 298 305
tel: +421 (0)45 533 48 34

 

Ing. Andrea Kaňuchová, PhD

lesník

andrea.kanuchova@sopsr.sk

mobil: +421 903 298 306

tel: +421 (0)45 533 48 34

 

Ing. Pavol Kostúr
lesník
pavol.kostur@sopsr.sk
mobil: +421 0911 390 198
tel: +421 (0)45 533 48 34

 

Ing. Matej Kučera
zoológ

matej.kucera@sopsr.sk

mobil: +421 903 298 303

tel: +421 (0)45 533 48 34

 

Anna Lenčová
technicko-administratívny pracovník
anna.lencova@sopsr.sk
tel: +421 (0)45 533 48 34
 

 

Mgr. Lucia Miňová
administratívny zamestnanec biosférických rezervácií
lucia.minova@sopsr.sk
mobil: +421 903 298 304
tel: +421 (0)45 533 48 34
 

 

Ing. Peter Potocký
botanik
peter.potocky@sopsr.sk
tel: +421 (0)45 533 48 34
 

 

Mgr. Miriam Turayová
anorganik
miriam.turayova@sopsr.sk
tel: +421 (0)45 533 48 34
 

 

 


 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk