Chránené územia

Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana okrem samotného územia CHKO aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných VCHÚ.

Maloplošné chránené územia zaberajú 1,14% z celkového územia v pôsobnosti Správy CHKO Poľana.

Maloplošné chránené územia v CHKO Poľana zaberajú 6,12% rozlohy CHKO.

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk