Parkovanie

Parkovanie motorových vozidiel je na vyznačených odstavných plochách v okolí Horského hotela Poľana, pri PP Kalamárka, pred rampou na zelenej turistickej značke k NPP Vodopád Bystrého potoka.

 

  Parkovanie Horský hotel Poľana  

 

Parkovanie pri PP Kalamárka

Parkovanie na Javorinke

Parkovanie pri NPP Vodopád Bystrého potoka

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk