Biosférická rezervácia

Biosférické rezervácie správne "rezervy biosféry" nie sú chránené územia, sú modelové územia, kde ochrana prírodných hodnôt je podporovaná spôsobom hospodárenia na určitom území. Rezervy biosféry predstavujú územia, kde príroda poskytuje ľuďom prírodné zdroje,  s ktorými človek hospodári tak, aby prírodu nenarušil a zachoval jej hodnoty.

Rozhodnutím Medzinárodnej koordinačnej rady programu "Človek a biosféra" bola Chránená krajinná oblasť Poľana zaradená dňa 27. marca 1990 do siete biosférických rezervácií UNESCO. Zaradila sa tak medzi jednu zo 621 biosférických rezervácií v 117 krajinách sveta.

 

Biosférická rezervácia Poľana má vyčlenené 3 zóny: jadrovú tvorí 6 prírodných rezervácií, ktoré sú určené na dlhodobú ochranu. V nárazníkovej zóne by sa mali vykonávať len činnosti v súlade so zámermi ochrany prírody. Prechodová zóna vyčleňuje časť územia, kde sa presadzujú a rozvíjajú postupy trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi.

 

V roku 2014 bol vytvorený nový model riadenia BR Poľana, ktorý by mal priniesť pre región nové výzvy. Prioritnou úlohou je zmena myslenia a postoja všetkých, ktorí v BR žijú a pracujú k existencii biosférickej rezervácie.

 

foto: V. Hrúz

 

 Mapa zonácie územia Biosférickej rezervácie Poľana

 

 

 

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk