Archív článkov

16.02.2011 15:11
NPR Dobročský prales (103,85 ha) bola vyhlásená za účelom ochrany zvyšku pôvodných, typických karpatských zmiešaných lesov. Cieľom ochrany je zachovať samovoľný vývoj pralesa v rôznych štádiách a umožniť sledovanie vývojových cyklov pre vedecké účely.   Dobročský prales ako chránené územie bol...
16.02.2011 15:09
NPR Mláčik (147,20 ha) vyhlásená v roku 1982 na ochranu zachovaných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev jedľovo-bukového vegetačného stupňa, s výskytom lesných mokradí s jelšou a ďalšími fytocenologicky významnými druhmi v nadmorskej výške 690 - 960 m n.m. Lokalizácia Kraj:...
16.02.2011 15:07
NPR Boky (176,49 ha) bola vyhlásená v roku 1964 z dôvodu ochrany jednej z najsevernejších lokalít teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych druhov s výskytom zaujímavých geomorfologických výtvorov: kamenných morí, sutí a skalného hríbu Čertova skala. Lokalizácia Kraj:...
16.02.2011 15:03
NPR Badínsky prales (30,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so zastúpením všetkých troch základných vývojových štádií európskych pralesov (dorastanie, optimum,...
11.01.2011 09:56
  Červené TZCH „Rudná magistrála“ Sedlo Jaseňová – chata pod Hrbom – Tri Vody                      3,10 hod. (15 km) Tri Vody – Hronček, hor. – Tlstý...
07.01.2011 14:50
  Územie CHKO-BR Poľana je prístupné návštevníkom najmä za účelom poznávania prírody a jej ochrany. K tomu slúžia informačné zariadenia, trasy turistických a náučných chodníkov. V záujme svojej bezpečnosti sa pohybujte...
07.01.2011 12:09
mapa_orientacna2.jpg (652620) 
05.01.2011 13:04
Prírodná rezervácia Kopa je estetickou dominantou na južných svahoch Poľany. Reprezentuje skalnú stenu vymodelovanú mrazovým zvetrávaním. Územím prechádza severná hranica rozšírenia teplomilných druhov flóry a fauny, predovšetkým bezstavovcov v zvolenskej kotline.   Samotné územie...
04.01.2011 15:27
Chránený strom Buk pod Širokou, jeho vek sa odhaduje na 200 rokov. Pre svoje rozmery, priemer 155 cm a obvod 486 cm (merané vo výške 1,3 m), je považovaný za najmohutnejší známy buk v CHKO. Strom rastie v lesnom poraste a je ukážkou rastových možností buka ako prirodzenej súčasti okolitých...
04.01.2011 15:26
Chránený strom Buk pod Kľukou, jeho vek je viac ako 200 rokov. Obvod kmeňa vo výške 1,3 m 451 cm. Strom rastie v lesnom poraste a je ukážkou rastových možností buka ako prirodzenej súčasti okolitých lesov. Chránený strom Buk pod Kľukou, foto: M. Jarný
Záznamy: 21 - 30 zo 51
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Správa CHKO Poľana J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834 chkopo@sopsr.sk